26. İLK MÜSLÜMANLARIN HAYATINDA BASKI VE İŞKENCE DÖNEMİNDEN ÇIKARILACAK DERSLER

1. Peygamberlerin ve yardımcılarının derecelerini yükseltmek ve imanlarını pekiştirmek için imtihan olmaları sünnetullahtır (Allah’ın sünnetidir): Allah Subhanehu iman edenlerin nefislerini temizlemek ve kalplerini her türlü şaibeden arındırmak, kendi yolunda cihatla irtibatlı olunması, rızası hususunda gayret sarf edilmesi ve dininin bekçiliğinen kurbanlar verilebilmesi için onların kalplerini pekiştirdi. Allah’u Teâlâ şöyle buyurdu: “Allah sizin göğüslerinizdeki şeyi imtihan etmek ve kalplerindeki şeyleri de temizlemek için (böyle yaptı) Allah göğüslerin özünü bilendir.”[1] Aynı surede yine şöyle buyurdu: “Allah iman edenleri ayırt etmek ve sizden şehitler edinmek için bu günleri (zafer ve yenilgiyi) insanlar arasında değiştiririz. Allah zalimleri sevmez.”[2] Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “İnsanların en şiddetli imtihan görenleri Peygamberlerdir. Sonra onlara en çok benzeyenleridir. Bir kimse dinine göre imtihan olur. Eğer dini kuvvetli ise imtihanı şiddetlidir. Eğer dininde zayıf ise dininin ölçüsüne göre imtihan olur. Bela kulu bırakmaz nihayet yeryüzünde günahsız yürüyünce kulu bırakır.”[3]

2. İlk Müslümanların güzelleştirilmesinde gece namazının etkisi: Allah, bu namazı insanlar uyurken kılmayı şeriat yapmıştır. Değerli kahraman kimseler, nurun ve Kur’an’ın kaynaklarından sulanmak için bu namaz için uyanırlar. Allah’ta onların kalplerine o nuru girdirir ve kesin bir imanın semeresi ortaya çıkar. Akılları bununla meşgul olur ve en hayırlı yol ve sözle canlanırlar. Allah Nebi sallallahu aleyhi ve sellem için şöyle buyurdu: “ Gecenin bir kısmında sana mahsusu nafile ile teheccüd namazı kıl. Umulur ki, Rabbin seni övülen makama eriştirir.”[4] Peygambere tabi olan kimseler için ise şöyle buyurdu: “ Onların geceleyin uyumaları azdır. Seher vakitlerinde istiğfar ederler.”[5] Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Ramazandan sonra en faziletli oruç Allah’ın ayı olan Muharrem orucudur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır.”[6]

3. Allah Subhanehu’nun kullarından harcama ve infak etme hususunda kahramanlar seçmesi: Bu Ebu Bekir radıyallahu anhtır. Allah onu sevmiş ve ona bol bol mal vermiştir. O da malını harcama ve infakın envai çeşidi ile yüce işlerde harcamıştır. Malı ile Allah’a iman eden ve Resulünü tasdikleyen kadın ve erkek köleleri satın almıştır. O, bununla kavminin ileri gelen aşağılık kimselerin o zayıf insanlar için zevk aldıkları türlü işkence ve acılardan kurtarmıştır. Allah Ebu Bekir’i malını Kur’an’da övmüştür. “Oradan (ateşten) muttaki olan kurtarılır. O malını veren ve temizlenen kimsedir. Hiç kimse için Allah’ın katında nimete karşılık olacak bir şey yoktur. Ancak yüce Rabbinin yüzünü isteyen kimse bundan müstesnadır. O hoşnut olacaktır.”[7]

4. Hak olan menhecten dışarıya çıkmamak: Müslümanlara düşmanlarından gelen bu kızgınlık, zayıflık hallerinde ve hakkın garip olduğu o günlerde idi. Allah müminlerin nefislerinde, kalplerinde ve organlarında gizli bir güç biriktirmelerini ister ve nihayet saldırı anı geldiğinde hak ve sadık guruptan razı olur.  Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkın garip olduğu o günlerde güce karşı güç ve kuvvete karşı kuvvet kullanmamış aksine Kur’an’la cihat etmiş ve azgınların kulaklarını Kur’an’la rahatsız etmiştir. İşte o merhale sıkıntı ve işkence yönünde en şiddetli dönemdi. Şanı yüce olan Allah Furkan suresinde şöyle buyurdu: “Onlarla büyük bir cihatla cihat et.”[8] Birçok belde de müslümanlar defalarca menheçten ayrılmaları sebebiyle başlarına aynı şey geliyor ve bedelini de pahalı bir şekilde ödüyorlar. Kanlar ve mallar zayi oluyor. Bizler Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’in birçok ihtilaf ve sapık yolların olacağını şu hadisi ile haber verdiği zamana geldik: “Sizden kim yaşarsa birçok ihtilaf görecek. Yapmanız gereken benim sünnetim ve râşit halifelerin sünnetine azı dişlerinizle sarılmak ve işlerin sonradan uydurulanlarından sakınmaktır. Her bidat sapıklıktı

 

[1] Âli imran suresi 154

[2] Âli imran suresi 140

[3] Sahih Hadis: İbni Mace 4023

[4] İsra suresi 79

[5] Zariyat suresi 17, 18

[6] Sahih Hadis: Müslim 1163

[7] Leyly suresi 17-21

[8] Furkan suresi 52

Leave a Reply