Hamd ancak Allah’ındır. Salât ve selam kendisinden sonra hiçbir elçi gelmeyecek olan Nebi’ye olsun. Bu kitapçık İslam’ın şartlarını kısa öz ve özet olarak ihtiva eden bir risaledir. Bunda konular genişçe işlenmeyip sadece önemli şeylere işaret edilmiştir.

İslam Nedir?

İslâm Allah’a teslim olup onun varlığını ve birliğini (tevhid) kabul etmek O’na boyun eğerek itaat etmek ve şirkten kurtulmaktır.

Kişi Nasıl Müslüman Olur?

1-Allah azze ve celle’ye iman eder.

2-Allah azze ve celle’den başka hiçbir ilah olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in O’nun elçisi olduğuna şehadet eder. (Kelime-i Şehadet)

3-Yalnız Allah’a ibadet edip O’na hiçbir şeyi ortak koşmaz.

4-Tağutları (Allah’tan başka ibadet edilen her şeyi) inkar ve reddeder, kalbini şirkin bütün çeşitlerinden temizler.

İslâm’ın Şartları Beştir:

1-Allah’tan başka hiçbir ilah olmadığına Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in O’nun elçisi olduğuna şehadet etmek(Kelime-i Şehadet),

2-Namaz kılmak,

3-Zekat vermek,

4-Ramazan orucunu tutmak,

5-Gücü yeten için haccetmek (Kabe’yi ziyaret etmek).

 

BİRİNCİ RÜKUN: ŞEHADETLER

Şehadetin Manası Nedir?

Şehadetin manası, kuvvetli bir inanç ve kesin bir ikrardır.

Allah’tan Başka İlâh Olmadığının Manası Nedir?

Allah’tan başka ibadete müstehak hiçbir mabud olmamasıdır.

Allah’tan Başka Hiçbir İlah Olmadığına Şahitlik Eden Kişi Ne Yapmalıdır?

Artık bu kişi yalnız Allah’a ibadet etmeli O’na hiçbir şeyi ortak koşmamalı ve Allah’tan başkasına ibadet etmemelidir.

Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in Allah’ın elçisi olduğuna şahitlik eden kişi ne yapmalıdır?

Artık bu kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in emrine itaat etmeli ve yasaklarından sakınmalıdır. Yine Peygamberi onun tebliğ ettiği dini ve onun dostlarını sevmeli, düşmanlarına buğz etmelidir.

Aynı şekilde Peygamberi onun sünnetini ve tebliğ ettiği dini her zaman ve her yerde koruyup gözetmeli ve savunmalıdır. Yine sahih yollarla peygamberden gelen bütün haberli, eri tasdik etmeli hiçbir surette inkar etmemelidir. Zira peygamberden gelen haberi inkar eden kafir olur. Yine peygamberin tebliğ ettiği bu dini hayatta hakim kılmaya çalışmalı hayatın her safhasında ve bütün işlerinde dine müracaat etmeli ve onu hakem kılmalıdır.

Allah’tan Başka Hiçbir İlah Olmadığına Şehadet Etmenin Şart ve Gerekleri Nedir?

 1. Cehaletten kurtaran ilim,
 2. Şek ve şüpheden kurtaran kesin inanç (yakîn),
 3. Ret ve inkara zıt olan kabul ve ikrar,
 4. Tam bir teslimiyet ile boyun eğmek,
 5. Yalana zıt olan sadakat,
 6. Şirke zıt olan ihlas ve samimiyet,
 7. Nefret ve hoşnutsuzluğa zıt olan tam bir sevgi ve muhabbet,
 8. Allah’tan başka ibadet edilenleri reddetmek.

 

İKİNCİ RÜKUN: NAMAZ

Namaz Nedir?

Namaz, tekbirle başlayıp selamla biten birtakım hususi söz ve davranışlardır.

Namazın Hükmü Nedir?

Namaz kadın-erkek her mümin üzerine farz-ı ayındır. Yani herkesin şahsen ve bizzat eda etmesi gereken bir vecibedir. Bu ibadet belirlenen vakitlerinde eda edilmelidir.

Bir Gün Ve Bir Gecede Eda Edilmesi Gereken 5 Vakit Farz Namaz Kaç Rekattır?

 1. Sabah namazı: 2 rekattır.
 2. Öğle namazı: 4 rekattır
 3. İkindi namazı : 4 Rekattır
 4. Akşam namazı . 3 rekattır
 5. Yatsı namazı : 4 rekattır.

Namazın Fazileti Nedir?

İslam’da namaz çok önemli ve üstün bir ibadettir. Namaz insanı günah ve hatalardan temizler. Kalbi nurlandırıp gönüle huzur verir. Yine namaz kılmak Allah’ı sevmeye ve cenneti elde etmeye vesile olup kişiye sükunet, sekinet, ruh zindeliği ve gönül huzuru verir.

Abdest Nedir?

Abdest niyet ile birlikte yüzü ve elleri dirseklerle beraber yıkamak başa mesh etmek, ayakları topuklarla beraber yıkamaktır. Abdest; namaz kılmak, Kuran-ı Kerim’e dokunmak, Kabe’yi tavaf etmek için farzdır.

Namaz İçin Abdest Nasıl Alınır?

 1. Abdest için ön hazırlık yapılır ve besmele çekilir.
 2. Üç defa eller yıkanır
 3. Üç defa ağza ve burna su verilir
 4. Üç defa yüz yıkanır
 5. Önce sağ sonra sol kol üçer kere yıkanır.
 6. Başın tümüne ve kulaklara mesh edilir.
 7. Önce sağ ayak sonra sol ayak topuklarla beraber üçer kere yıkanır.

Namazın Şartları Nelerdir?

 1. Müslüman olmak. Buna göre kafire namaz farz değildir. Şayet namaz kılsa bile sahih ve makbul değildir.
 2. Akıllı olmak. Deliye namaz farz değildir.
 3. Ergenlik çağına gelmiş olmak. Buna göre çocuğa namaz farz değildir.
 4. Hadesten taharet. Yani abdestsizlik ve cünüplükten temizlenmek.
 5. Necasetten taharet. Elbise, beden ve namaz kılınacak mekanın temiz olması.
 6. Setr-i avret. Namazda örtülmesi gereken yerlerin örtülmesi. Çıplak olarak namaz olmaz.
 7. Namaz vaktinin girmiş olması. Vakitten önce namaz sahih değildir.
 8. Kıbleye (Kabe’ye doğru) yönelmek.
 9. Niyet. Niyette esas olan kalptir. Bu da eda edilecek olan namazı düşünerek bilerek kast ve irade etmektir.

Bu Şartlardan Birini Terk Edenin Hükmü Nedir?

Kasten veya yanlışlıkla bu şartlardan birini terk edenin namazı olmaz.

Namazın Rükunları:

 1. Kıyam (gücü yeten için) farz namazda ayakta durmak.
 2. İftitah tekbiri (Tekbir-i ihram) Allahu Ekber diyerek namaza başlamak. Başka bir söz ile olmaz.
 3. Kıraat. Her rekatta Fatiha Sûresi’ni okumak
 4. Ruku etmek.
 5. Rukudan doğrulmak.
 6. Ayakta itidal ile beklemek.
 7. Secde etmek
 8. Secdeden doğrulmak
 9. İki secde arası oturmak
 10. Tüm rükunlarda itminan ile hareket etmek
 11. Son teşehhüd
 12. Teşehhüd için oturmak
 13. Selam vermek
 14. Rükünleri tertip ile yapmak

Bunlardan Birini Terk Edenin Hükmü Nedir?

Bunlardan birini kasten veya yanlışlıkla terk edenin namazı olmaz.

Namazın Vacipleri:

 1. İhram tekbiri dışında tüm tekbirler.
 2. Rükuda bir kez ‘Sübhane rabbiyel azim’ demek.
 3. Secdede bir kez ‘Sübhane rabbiyel a’la’ demek.
 4. Rukudan kalkarken ‘Semiallahu limen hamideh’ demek
 5. Kavme de (rükudan sonraki ayakta bekleyişte) ‘Rabbena ve lekel hamd’ demek
 6. İki secde arasında ‘Rabbiğfirli rabbiğfirli’ demek
 7. Birinci teşehhüd
 8. Birinci teşehhüd için oturmak

Namazın Vaciplerinden Birini Terk Edenin Hükmü Nedir?

Namazın vaciplerinden birini terk eden kişi sehiv secdesi yapar.

Namazı Bozan Şeyler:

 1. Kasten bir şeyi yeyip içmek,
 2. Kasten konuşmak,
 3. Geride zikredilen şartlardan yahut rükunlardan birini kasten veya yanlışlıkla terk etmek,
 4. Kahkaha ile gülmek,
 5. Namazların sırasına riayet etmemek,
 6. Yönünü kıbleden başka tarafa çevirmek,
 7. Herhangi bir şekilde abdestinin bozulması,
 8. Zaruret olmaksızın çok harekette bulunmak,
 9. İmamı kasten geçmek.

 

ÜÇÜNCÜ RÜKUN: ZEKAT

Zekat Nedir?

Zekat, hususi bir malı belli şartlarla hak sahibine vermektir.

Zekatın Hükmü Nedir?

Zekat nisap miktarı mala (zekatın farz olması için gerekli olan asgari limite) sahip olan her Müslüman’a farzdır. Ancak sahip olunan bu miktar üzerinden bir yıl geçmelidir.

Zekatın Farz Oluşunun Hikmetleri:

 1. Kişiyi cimrilik hastalığından kurtarıp kalbini dünya sevgisinden arındırır.
 2. Fakir ve muhtaçlara yardım eli uzatılıp yaraları sarılır.
 3. Dağınık kalpler iman ve İslam üzere birleşir.
 4. Mal temizlenip bereketlenir.
 5. Toplumun fertleri arasında sevgi ve dayanışma ruhu canlanır.

Zekatın Farz Olmasının Şartları:

 1. Müslüman olmak. Buna göre kafir ve mürtede zekat farz olmayıp verdiği taktirde sahih ve makbul değildir.
 2. Nisap miktarı mala sahip olmak,
 3. Bu miktar üzerinden bir yıl geçmiş olması,
 4. Kişinin sahip olduğu mal üzerinde tam bir mülkiyet ve tasarruf yetkisinin bulunması.

Zekatın Vacip Olduğu Mallar:

 1. Ziraat mahsulü olarak elde edilen hububat meyve ve sebzeler, ayrıca yerden çıkan maden ve defineler,
 2. Altın, gümüş ve nakit paralar,
 3. Ticaret malları, kâr, kazanç ve ticaret için hazırlanmış olan her türlü gayri menkul, canlı hayvan, arsa, arazi, ev, dükkan vs.
 4. Deve, sığır ve koyun gibi evcil ve çiftlik hayvanları.

Zekatın Miktarı Nedir?

Zekatın miktarı kırkta bir yani % 2,5’dur.

 

DÖRDÜNCÜ RÜKUN: RAMAZAN ORUCU

Oruç Nedir?

Oruç, Allah’a yakınlık niyetiyle her türlü yeme, içme, cinsi ilişki ve sair oruca münafi unsurlardan fecrin doğmasından itibaren güneşin batmasına kadar uzak durmaktır.

Ramazan Orucunun Hükmü Nedir?

Ramazan orucu akıllı, ergenlik çağına ulaşmış ve oruç tutmaya muktedir olan her Müslüman’a farzdır.

Orucun Hikmet Ve Faydaları Nelerdir?

 1. Oruç, Allah’a yakınlık elde etme ve sevap kazanmaya en önemli vesilelerden biridir.
 2. Oruç, kişinin şehvetini kırıp iradesini kuvvetlendirerek sabretmeye alıştırır.
 3. Oruç, kişinin hayatına bir nizam ve yön verip başkalarını tercih etmeye fakir fukaranın yardımına vesiledir.
 4. Orucun bağırsakları temizleme, mideyi düzeltme, bünyeyi kıvamında tutma gibi bir çok tıbbi faydaları da vardır.
 5. Oruç, midenin boş kalmasıyla kalbin diri tutulması ve ruh zindeliği ile Allah’ın kudret ve azametini tefekküre vesiledir.

Orucu Bozan Şeyler:

 1. Cinsel ilişkide bulunmak,
 2. Kasten bir şey yiyip içmek,
 3. Öpme, sarılma gibi sebeplerle şehvetle meninin gelmesi,
 4. Gıda verici ve kuvvetlendirici iğneler vurunmak,
 5. Hacamat (kan aldırma) yaptırmak,
 6. Kasten kusmak,
 7. Kadınların hayız ve nifas hali,
 8. (Allah korusun) Dinden dönmek. Bu aynı zamanda bütün amelleri boşa çıkarır.

Ramazan’da Oruç Tutmaması Mübah Olanlar:

Hasta ve yolcu olanlar. Bunlar Ramazan’dan sonra oruçlarını kaza ederler.

Orucun Sünnet Ve Edepleri:

 1. Güneş batıp iftar vakti olduğu an hemen iftar etmek,
 2. Sahura kalkmak, ona önem vermek ve gecenin sonuna bırakmak,
 3. Her türlü nefsani ve şehevi duygu, davranış ve bütün haramlardan uzak durmak,
 4. Varsa hurma, yoksa suyla orucunu açmak,
 5. İftar anında güzel dualar etmek. Çünkü oruçlunun bu vakitte duası reddolunmaz.
 6. Yeme, içme ve uykuda ölçülü olmak,
 7. Çokça sadaka verip fakir fukarayı gözetmek,
 8. Çokça Kur’an okuyup manası üzerinde durmak,
 9. Teravih namazına müdavim olmak,
 10. Ramazan’ın son on gününde ibadette daha gayretli olmak,
 11. Mümkünse Ramazan’ın son on gününde itikafa girmek.

 

BEŞİNCİ RÜKUN: HAC

Hac Nedir?

Hac Kur’an ve sünnetin beyan ettiği manada hac ayları olarak bilinen aylarda bir takım hususi fiilleri icra etmek üzere Beytullah’ı (Kabe-i Muazzama’yı) kast ederek ziyaret etmektir.

Haccın Hükmü Nedir?

Hac İslam’ın beş rüknundan biridir. Gücü yeten erkek-kadın her Müslüman’a ömründe bir kere farzdır.

Haccın Farz Olmasının Şartları Nelerdir?

1.·Müslüman olmak. Kafirin haccı sahih değildir.

 1. Akıl baliğ olmak. Deli ve çocuğa hac farz değildir.
 2. Hür olmak. Köleye hac farz değildir.
 3. Mal ve beden bakımından muktedir olmak.
 4. Kadının beraberinde hac yapacak bir mahreminin bulunması.

Haccın Rükunları Nelerdir?

 1. İhrama girmek; haccın menasikini yerine getirmek niyeti ile ihrama girmek,
 2. Arafat’ta vakfe yapmak,
 3. Ziyaret tavafı,
 4. Safa merve arasında sa’y etmek.

Haccın Vacipleri Nelerdir?

 1. Mikattan ihrama girmek,
 2. Zilhicce’nin dokuzuncu gününde gün boyu, güneş batıncaya dek Arafat’ta durmak,
 3. Müzdelife’de vakfe yapmak,
 4. Bayram günlerinde cemreleri taşlamak,
 5. Erkeklerin tıraş olması yahut saçlarını kısaltması, kadınların saçlarından az bir miktar kesmesi,
 6. Zilhicce’nin on biri, on ikisi ve on üçünde Mina’da yatmak,
 7. Veda tavafı.

Haccın Bir Rükun Yahut Vacibini Terk Edenin Hükmü Nedir?

Haccın bir rüknunu terk edenin haccı sahih olmaz. Haccın bir vacibini terk edenin haccı sahih olup, bunu telafi etmek için orada harem bölgesinde bir koyun kurban keser ve fakirlere dağıtır.

İhram Yasakları Nelerdir?

 1. Özürsüz olarak bedenden bir kıl koparmak,
 2. Özürsüz olarak el yahut ayaklardan tırnak kesmek,
 3. Erkeğin sarık yahut takke gibi bir şeyle başını örtmesi,
 4. Erkeğin dikişli elbise giymesi,
 5. Kadının yüzünü örtmesi, eldiven giymesi,
 6. Elbise yahut bedenine koku sürünmesi,
 7. Şehvetle kadına yaklaşmak,
 8. Cinsel ilişki,
 9. Nikah akdi yapmak,
 10. Harem bölgesinde avlanmak.

Hacı Adayının Bilmesi Ve Takınması Gereken Edepler:

 1. Hacı adayı haccın nasıl yapılacağını ve hac vazifelerini öğrenmelidir.
 2. Kişi helal mal elde etmeli, haram ve şüpheli maldan uzak durmalıdır.
 3. İhlaslı ve samimi olmalı, riya ve gösterişten uzak durmalıdır.
 4. Arkadaşlarına karşı cömert ve müsamahalı davranmalıdır.
 5. Taat ve ibadetlere arzulu olmalı, haramlardan uzak durmalıdır.
 6. Özellikle beş vakit namazı vaktinde kılmaya çalışmalı, güzel ve üstün ahlak üzere olmalı, şiddet, hiddet, öfke gibi kötü ahlaktan uzak durmalıdır.

Leave a Reply