Siyer

20Tem 2016

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Hakkında: İslâm âlimlerinin büyüklerinden. Süfyan bin Saîd bin Mesrûk el-Kûfî’nin künyesi, Ebû Muhammed veya Ebû Abdullah’tır. H. 95 (m. 715) senesinde Kûfe’de doğdu. H. 161 (m. 778)’de Basra’da vefat etti. Tebe-i tâbiînin büyüklerindendir. İlmini, zamanındaki büyük âlimlerden öğrendi. Hadis ve fıkıh ilminde yüksek derecede olup müctehid idi. Mezhebi zamanla unutuldu. Hadis, […]

20Tem 2016

بِسْمِ اللهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ * Künyesi Ebu’l-Kasım, adı Muhammed b. Abdullah’tır. Nesebi (soy kütüğü) ise şöyledir: İbni Abdullah b. Abdulmuttalib b. Haşim b. Abdi Menaf b. Kusay b. Kilab b. Mürre b. Ka’b b. Lüey b. Galib b. Fihr b. Malik b. Nadr b. Kinane b. Huzeyme b. Müdrike […]

30Kas 2015

İDDİALAR: Ebu Hureyre geç Müslüman olduğundan dolayı bir çok hadislerini Hz. Peygamberden işitmemiştir. Bilakis sahabe ve tabiinden almıştır. Sahabenin mürselleri ise hüccet değildir. Karın tokluğuna Hz. Peygamberin yanında bulunduğunu bilakis kendisi itiraf etmiştir. Dolayısıyla Hz. Peygamberle sohbetinde ihlaslı olmamıştır. Büyük sahabeler onu cerh etmiş, rivayetlerinden de şikayetçi olmuşlardır. Hatta Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. […]

14Şub 2015

  55. MEDİNEYE YOLCULUK VE ENSARIN KARŞILAMASI Hak dinin Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşı ile birlikte çölleri, dağları ve tepeleri aşarak yola koyulmuştu. O, bu yüce dini ikame etmek ve Allah Subhanehu ve Teâlâ’nın kendisi için hazırladığı ve içerisinde sağlam insanlar yarattığı güzel kokulu beldede devletini kurmayı hedefliyordu. O günler, o şehirdeki o insanların […]

14Şub 2015

بسم الله الر حمن الر حيم 54. KUREYŞİN HİCRETE ENGEL OLMAK İÇİN PEYGAMBERİMİZE SUİKAST GİRİŞİMİNDE BULUNMALARI KONUSUNDAN ÇIKARILACAK DERSLER 1. Müşriklerin Allah’a davetten rahatsız olmaları: Muhakkak ki, dininde, davetinde ihlas sahibi olan kimse müşriklerin maslahatlarını tehdit etmiş olur. Bu durum yer yüzünde haksız yere taşkınlığı ve ululuk taslamayı seven kimseler için rahatsızlığın ve uykusuzluğun kaynağıdır.  […]

14Şub 2015

  53. KUREYŞİN HİCRETE ENGEL OLMAK İÇİN PEYGAMBERİMİZE SUİKAST GİRİŞİMİNDE BULUNMALARI Kureyiş Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in dinin gün be gün kendi aleyhlerine tehlikeyi artırdığını hissetmeye başlamışlar ayrıca bu adamın güçlü, emniyetli ve rahat hareket etmeyi düşündükleri bir yere ashabını hicret ettirebilmek için dakik bir plan çizdiğini fark etmişlerdi. Bundan dolayı Kureyiş Nebi sallallahu aleyhi […]

14Şub 2015

  52. ENSARIN BİTATININ ARKASINDAN MEDİNE’YE İLK HİCRET EDENLER KONUSUNDAN ELDE EDİLECEK DERSLER 1. Savaş hiledir: Biate gelen ensara müşrikler: “Ey Hazreç topluluğu! Sizin bizim arkadaşımıza gelip içimizden onu çıkartmak istediğiniz ve bizimle savaşmak üzere onunla biatlaştığınız haberi bize ulaştı…” dediklerinde ensar Kureyiş’lilerin haberdar olmasından hoşlanmamışlardı. Aleyhlerine yayılan şeylerden rahatsız olduklarını ortaya koymuşlar, (beraberlerindeki Medineli […]

14Şub 2015

بسم الله الر حمن الر حيم 51. ENSARIN BİTATININ ARKASINDAN MEDİNE’YE İLK HİCRET EDEN KİMSELER Bu genç kahramanlar; güven, hak ve selamet peygamberine – Allah’ın salat ve selamı onun ve değerli Resul ve Nebilerinin üzerine olsun- biat ettiler. Hakka ve bu yüce dine yardım etme yolunda; can, mal ve her türlü değeri sarf etme üzere […]

14Şub 2015

  50. BİRİNCİ VE İKİNCİ AKABE BİATLARINDAN ÇIKARILACAK DERSLER 1. İslam dinini bu ümmete nakledenler, kahraman kimselerdir: Allah Subhanehu ve Teâlâ Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem’e arkadaşlık için bu kahraman kimseleri seçmiştir. Onlar dünyayı, dünyaya ibadet eden ve dünya ehli olan kimseleri terk edip ölüme koşan kimselerdir. Onlar İslam sancağını taşımak, hak peygamberi ve imanı […]

14Şub 2015

بسم الله الر حمن الر حيم 49. BİRİNCİ VE İKİNCİ AKABE BİATLERİ Birinci Akabe biati Hazrec kabilesinden bir gurupla Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’in karşılaşması üzere gelecek sene gerçekleşmişti. On iki kişi bu biatte hazır bulundu. Onlardan on kişi Hazreçli iki kişi de Evsli idi. Onlar içerisinde beş kişi, daha önce gelen kimselerdi. Yani o […]