1. Abdestli olmak,
 2. Temiz bir yerde okumak,
 3. Huşu, sekinet ve vakar ile okumak,
 4. Okumaya başlamadan ağzı ve dişleri temizlemek,
 5. Okumaya başlarken istiaze (euzu besmele) okumak,
 6. Tevbe Sûresi hariç, her sûrenin başlangıcında besmeleyi okumak,
 7. Tertil üzere okumak. Tertil, harflerin ve kelimelerin hakkını vermek, onları tane tane ve tecvid kaidelerine uygun olarak okumaktır.
 8. Okuduğunu düşünüp tefekkür etmek, tesbih ayetinde Allah’ı tesbih etmek, istek ayetinde Allah’tan istemek, sığınma gerektiren ayetlerde Allah’a sığınmak,
 9. Mükâfat ayetlerinden etkilenip gayrete gelmek, azap ve ceza ayetlerinden etkilenip korkmak ve hataları terk etmek,
 10. Güzel sesle okuyarak Kur’an’ı güzelleştirmek,[1]
 11. Riya, başkalarına eziyet verme vb. endişelerin olmadığı durumlardan açıktan=yüksek sesle okumak,
 12. Kur’an’ı mushaftan okumak, ezbere okumaktan daha faziletlidir.
 13. Tilavet esnasında lüzumsuz şeyleri terk etmek,
 14. Mushaf tertibine göre sûreyi başından sonuna doğru okumak
 15. Kur’an okunurken konuşmamak, susup dinlemek,
 16. Secde ayeti okunduğunda tilavet secdesi yapmak,[2]
 17. Kur’an tilaveti sebebiyle bir ücret almamak,
 18. Tilavetten sonra Allah’tan dilediğini istemek.

Kur’an-ı Kerim’in tilaveti hakkında en büyük Kur’an alimlerinden olan İbni Mes’ud (Radıyallahu Anh) şöyle demiştir:

“Kur’an okurken onu, çürümüş hurmanın dağılması gibi dağıtmayın, şiir gibi de okumayın. İbret verici ve olağanüstü şeyler ihtiva eden ayetler üzerinde durup düşünün, bununla kalplerinizi harekete geçirin. Maksadınız sûreyi bitirmek olmasın.”[3]

سُبْحاَنَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ اِلهَ اِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

[1] Ebu Davud 1468

[2] Sahih sünnette bildirilen secde ayetleri: Hacc 18, 77, Sâd 24, Necm 62, İnşikak 21, Alak 19.

[3] Acurrî, Hameletü’l-Kur’an, Suyûtî, el-İtkan fi Ulûmi’l-Kur’an s.253

Leave a Reply