1. MÜSLÜMAN RABBİYLE:

Müslüman, Allah’a itaat eden, yoluna boyun eğmiş, himayesine sığınmış, kaza ve kaderine razı olmuş ve devamlı rabbinin rızasını gözeten bir şahsiyettir.

  1. MÜSLÜMAN KENDİSİYLE:

Bedene gerekli itinayı, dış görünüşe lazım gelen titizliği gösteren dengeli bir şahsiyettir. Bu dış görünümü verip melekleri kendine secde ettirerek yer ve göktekileri emrine verdiği insana layık iç âlemini asla unutmaz. Akıl, düşünce, mantık ve her şeyin gerçeğini derin derin düşünecek düşünce yapısına da itina gösterir. Gerçeklerin özünü görebilecek, cevherini anlayacak bir anlayışa sahip olması üzerinde titizlikle durur.

  1. MÜSLÜMAN ANNE VE BABASIYLA:

Bu şahsiyet anne ve babaya iyi davranmanın, onlara ihsanda bulunmanın, sonsuz merhamet, kâmil terbiye ve eşsiz vefa ile bir misal teşkil etmektedir.

  1. MÜSLÜMAN EŞİYLE:

Eşiyle de aynı şekilde iyi geçinmenin, yumuşak muamelenin, kadının yaratılışındaki ruhi ve maddi özellikleri iyice anlayıp onu idare etmenin bir numunesidir.

  1. MÜSLÜMAN ÇOCUKLARIYLA:

Çocuklarının mesuliyetini idrak eden bir şahsiyettir. Zira onlara sevgi, şefkat ve merhametle muamele eder. Onların terbiye ve eğitiminde gafil davranmayıp olgun bir İslami şahsiyete sahip olmaları için bu şahsiyete tesir edecek her şeye dikkat eder.

  1. MÜSLÜMAN AKRABALARIYLA:

Akrabalarına karşı sevgi bağını kuran akrabalarına karşı sevgi bağını kuran onları bir araya toplayan, İslam’ın akrabaya verdiği değeri anlayana ve şartları ne olursa olsun akrabayı gözeten bir şahsiyettir.

  1. MÜSLÜMAN KOMŞULARIYLA:

Müslüman komşularına karşı da numune bir şahsiyettir. İyi komşuluğu; güzel muamelesi, komşularının hislerini anlayan, ezalarına tahammül etmek hatalarını görmemek, onlarla münakaşa etmemek şeklindedir.

  1. MÜSLÜMAN ARKADAŞLARIYLA:

Kardeşleriyle ve dostlarıyla olan ilişkisi de en temiz ve en saf ilişkidir. Bu ilişkinin temeli Allah için birbirini sevmektir. Bu kardeşlikte temizliğini, berraklığını Kur’an ve sünnet ışığında alarak insani kardeşlik ve beşeri ilişkiler tarihinde eşsiz bir yere sahip olmuştur. Müslüman arkadaşlarını ve kardeşlerini sever, onları rahatsız etmez, vefakârdır, ihanet etmez. Nasihat eder aldatmaz. Yumuşak davranır, kaba değil. Hoşgörülü ve affedicidir, kin tutmaz ve düşmanlık beslemez. Fedakârdır, arkadaşlarını kendisine tercih eder. Devamlı onların arkasından dua eder.

  1. MÜSLÜMAN TOPLUMUYLA:

Müslüman insan, bütün insanlara karşı doğru sözlüdür. Hile yapmaz aldatmaz, ihanet etmez, vadinden dönmez, çekememezlik yapmaz, sözünde durur, hayâlıdır, affedicidir, hoşgörülüdür, bağışlar, güler yüzlüdür, kimseye yük olmaz, yumuşak huyludur. Küfretmekten, kötü ve çirkin sözleri söylemekten çekinir. Haksız yere kimseye fasık veya kâfir diye iftira etmez. Kendini ilgilendirmeyen şeylere burnunu sokmaz. İnsanların gıybetinde bulunmaz ve aralarında kovuculuk yapmaz. Yalan söylemekten ve kötü zandan (su-i zandan) kaçar. Kendisine bir sır verildiğinde onu muhafaza eder, yaymaz. Alçak gönüllüdür, kibirlenmez. Kimseyle alay etmez. Büyüğe saygı gösterir. İyi insanlarla muaşeret eder. İnsanlara faydalı olmayı ve onlara zarar verecek şeyleri def etmeyi sever. Müslümanları barıştırmaya çalışır. Hastayı ziyaret eder, cenazede bulunur. İyiliğe karşı teşekkür eder. İnsanlarla bir arada yaşar ve onların ezasına katlanır. Gücü yettiğince insanları sevindirmeye çalışır. İnsanlara hayrı gösterir. Her işte kolaylaştırmayı sever, zorlaştırmayı değil. Hükmünde adildir, zulmetmez; ikiyüzlülük, riyakârlık ve dalkavukluk yapmaz. Yaptığı şeylerle övünmez. Doğrudur, inhirafa düşmez ve şartlar ne olursa olsun şahsiyetini değiştirmez, renkten renge girmez. Adi işler değil büyük işleri sever. Konuşurken kibirlenmez. Yüzünü kimseye asmaz. Cömerttir ve verdiği veya iyilik ettiği kimsenin yaptığı iyiliğini başına kakmaz. Misafirperverdir, misafirden sıkılmaz ve misafirine elinden gelen ikramı yapar. Zorda olana kolaylık sağlar. İffetlidir, dilenmez. Veren elin alan elden üstün olduğunu bilir. Sever ve sevilir. Yemek- içmek, selam, ziyaret vs. de İslam adabına, İslam ölçülerine uyar.

İşte İslam’ın şekil verdiği parlak insan şahsiyeti budur. Nefsi İslam’ın tatlı kaynağından kanmış, aklı, ruhu ve kalbi İslam’ın rabbani parlak nuruyla aydınlanmıştır.

*Bu yazı, Risale Yayınları’ndan çıkan M. Ali Haşimi’nin yazdığı ‘Müslüman’ın Şahsiyeti’ isimli kitabın özetidir.

Leave a Reply