بسم الله والحمد لله والصلاة و السلام على رسول الله

1) Cemaatle namaz kılmak maksadıyla ezana icabet etmek,

2) Vaktin evvelinde namaz kılmak,

3) Mescide vakarla yürümek,

4) Mescide dua ederek girmek,

5) Mescide girildiği zaman “Tahiyyatü l-Mescit Namazı” kılmak. Bunların hepsi cemaatle namaz kılmak niyetiyle oluşur.

6) Cemaati beklemek,

7) Cemaati beklerken meleklerin salât etmesi, istiğfar edip iyi şahadet etmeleri,

8) Kamete icabet etmek ve kamet getirilirken kaçan şeytanın şerrinden korunmak,

9) İmamın ilk tekbirini bekleyerek ayakta durmak, imamla beraber namaza girmek ve ilk tekbirin faziletine ulaşmak,

10) Safları düzgün tutmak, aradaki boşlukları doldurmak,

11) İmam “Semi Allah’u limen hamideh” derken ona cevap vermek,

12) Genellikle yanılmaktan emin olmak ve imam yanıldığı zaman tesbih (Subhanallah) ile veya fetihle (kıraatı düzeltmekle), imamı açmak,

13) Hûşûlu olmak ve çoğunlukla meşgul edici şeylerden uzak kalmak,

14) Cemaatin çevresinde meleklerin halka kurması,

15) Kıraatı pekiştirmek, rükün ve sünnetleri öğrenip onları uygulamak,

16) İslam’ın şiârını açığa vurmak,

17) İbadet üzerinde toplanıp yardımlaşarak şeytanı çileden çıkarmak,

18) İbadete karşı gevşek olanın canlanması,

19) Münafık vasfından ve kötü zandan salim olmak,

20) İmamın selamını almak,

21) Cemaatin dua ve zikir üzere toplanmalarından yararlanmak,

22) Cemaatteki kâmil zatların bereketinin, eksiği olan kimselere ulaşması,

23) Komşular arasında kaynaşma ortamının sağlanması,

24) Namaz vakitlerinde semt sakinlerinin buluşmaları,

25) Müslümanlar arasında bulunması gerekli olan birlik ve beraberlik misali verip pekiştirmek.

İşte cemaatle namaz kılmakta görülen hasletler…

İki özellik daha vardır ki, bunlar cehri namazlara mahsustur:

26) İmam okuduğu zaman susup dinlemek,

27) İmam “Âmin” dediği zaman cemaatin âmin diyerek meleklerin âmin demesine muvafık olması.

Bu maddeleri Hafız İbni Hacer (Rh.a.) “Feth’u l-Bari” adlı kitabında saymıştır.

سبحانك اللهم و بحمدك أشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك

  6. NEBİ(S.A.V.)’IN DOĞUMUNDA HEMEN ÖNCE MEKKE’DEKİ YAŞANTI KONUSUNDAN ÇIKARILACAK DERSLER 1. Güvende içerisinde olma ve rızkın da bol olması nimetlerin en büyüklerindendir:  Allah Teâlâ Mekke ehline bu iki büyük nimeti ihsan etti ve şöyle buyurdu: “…Katımızdan bir rızık olması için her şeyin semeresinin kendisine toplandığı, haram ve emin bir (yere) onları yerleştirmedik mi? Fakat […]

  7. FİL VAKASI VE NEBİ (S.A.V.)’IN KÜÇÜKLÜĞÜNDE MEKKE’NİN DİNİ Bu ümmete Kerim Nebi ile ikram da bulunan Allah’a hamd olsun.  Allah O’nu âlemlere rahmet olarak gönderdi. O’nun doğumu Habeşlilerin Mekke’ye saldırdığı yıl olan 570 yılında idi. Allah Habeşlileri savaşsız hezimete uğrattı, evini (Kâbe’yi) korudu ve Küreyişi de korkudan emin kıldı. Bu olaydan Allah Azze […]

  8. FİL VAKASI VE NEBİ (S.A.V.)’IN KÜÇÜKLÜĞÜNDE MEKKE’NİN DİNİ KONUSUNDAN ÇIKARILACAK DERSLER   1. Abdulmuttalip’in dinine ve Allah’ın evinin hürmetine önem vermeyerek, Kâbe’yi yıkmaya gelen Ebrehe’den develerini geri vermesini talep etmesi bugünkü Müslümanların haline benzemektedir:  Müslümanlar dinlerinden utanır hale geldiler. Düşmanları onları bir şey üzere olduklarını zannetsinler diye dinlerini cehalet ve zevklerine göre değiştirdiler […]

  9-NEBİ (S.A.V.)’IN KÜÇÜKLÜĞÜ (SÜTANNESİ, GÖĞSÜNÜN YARILMASI VE RAHİP BAHİRA İLE KARŞILAŞMASI) Nebi (s.a.v.) şirk, putçuluk, haddi aşma, kibir, zülüm, insanlara karşı haksızlık etme, insanların köleleştirdiği, insanların Allahtan başkasını tazim etmelerinin teşvik edildiği ve ibadetlerin Allah’tan başkasına yapıldığı karanlık bir dönem içerisinde Kureyiş ve tüm beşeriyete önder olarak dünyaya geldi. Allah Subhanehu ve Teâlâ –Allah’ın […]

  10. NEBİ (S.A.V.)’IN KÜÇÜKLÜĞÜNÜ ANLATAN KONUDAN ÇIKARILACAK DERSLER 1. Küçük çocukların tabi bir ortamda yetişmesinin önemi ve fıtratın ıslah olmasındaki etkisi:  Nebi (s.a.v.) küçüklüğünü tabi bir ortamda yani köy hayatında geçirmesi gelişimine etki etmiş ve bu tabiiliğin peşinden de saflık ve uyumluluk gelmiştir. Allah’ın salat ve selamı üzerlerine olsun önceki Nebilerde aynı ortamda yetişmişlerdir. […]

  11.NEBİ(S.A.V.)’IN GENÇLİK DÖNEMİ (Fıcar harbine ve Hılful Fudul’a katılması, Hatice (r.a.)’ile evlenmesi) Yemin olsunki Nebi (s.a.v.) gençlik döneminde adaleti ikame etmek, mazluma yardım etmek, hakları ehline vermek ve zulmü bertaraf etmek hususunda kavmine yardım edeceği şeylere iştirak etti. Fıcar harbine katılması ve Hılful Fudul (Faziletliler Yemini) adlı anlaşmaya katılması bu sebepledir.  Fıcar harbi Kureyişin, […]