بسم الله والحمد لله والصلاة و السلام على رسول الله

   “Eğer siz büyük günahlardan sakınırsanız, küçük günahlarınızı örteriz ve güzel bir girdirişle sizi (Cennete) girdiririz” (Nisa:31)

 1. Allah’u Tealaya şirk koşmak, (Nisa Suresi:48)
 2. Kasten adam öldürmek,        (Furkan Suresi:68)
 3. Sihir (Büyü) yapmak,          (Bakara Suresi:102)
 4. Namazı terk etmek,           (Meryem Suresi:59)
 5. Zekât vermemek,             (Fussilet Suresi:6-7)
 6. Ana babaya isyan etmek,     (İsra Suresi:23-24)
 7. Faiz yemek,          (Bakara Suresi:275)
 8. Zulmederek yetim malı yemek,       (Nisa Suresi:10)
 9. Nebi (s.a.v.) adına yalan uydurmak,       (Müslim:4)
 10. Herhangi bir özrü olmaksızın Ramazan’da oruç yemek,     (Müslim:16)
 11. Savaştan kaçmak,        (Enfal Suresi:16)
 12. Zina etmek,  (İsra Suresi:32)
 13. İdarecinin emri altındakileri aldatması, zulmetmesi ve kaba davranması, (Şura Suresi:42, Müslim:101)
 14. Sarhoşluk vermese de içki içmek,   (Maide Suresi:90) 
 15. Kibirlenmek, gururlanmak ve çalım satmak,   (Nahl Suresi:23, Müslim:91)
 16. Yalan yere şahitlik etmek, (Hac Suresi:30)
 17. Livata (Erkeğin erkekle ilişkisi) etmek,    (Şuara Suresi:165-166)
 18. Namuslu kadınlara iftira etmek,    (Nur Suresi:23)
 19. Ganimet malından ve devlet malından çalmak, (Ali İmran:161,Müslim:1832)
 20. İnsanların mallarını zulüm ve batıl yolla almak, (Bakara Suresi:188)
 21. Hırsızlık yapmak, (Maide Suresi:38)
 22. Yol kesmek,   (Maide Suresi:33)
 23. Günaha ve ateşe daldıran yeminle yemin etmek,     (Buhârî:6550,Müslim:2621)
 24. Konuşma esnasında çoğunlukla yalan söylemek,     (Müslim:2606)
 25. İntihar etmek,    (Nisa Suresi:29-30)
 26. Hâkim’in kötü hüküm vermesi,   (Ebu Davut:3573)
 27. Kişinin kavatlık ve deyyusluk etmesi,  ( Nesâî:2565, Ahmet:2/134)
 28. Erkeklerin kadınlara, kadınların da erkeklere benzemesi,    (Buhârî:5922)
 29. Boşanan kadını kocasına helal kılmak için nikâh yapmak ve yaptırmak,    (Tirmizi:1127)
 30. Ölü eti, kan ve domuz eti yemek,    (Enam Suresi:145)
 31. İdrardan sakınmamak,    (Müslim:292)
 32. Zulümle vergi toplamak,    (Şura Suresi:42,  Müslim:1695)
 33. Riya (gösteriş) yapmak,    (Nisa:142)
 34. Hainlik etmek, (Enfal:27)
 35. Dünyalık için ilim öğrenmek ve ilmi gizlemek,   (Bakara Suresi:159,İbni Mace:252)
 36. İyiliği başa kakmak,   (Bakara Suresi:264)
 37. Kaderi yalanlamak,     (Ebu Davut:4613)
 38. İnsanların gizli konuşmalarını dinlemek,  (Buhârî:6908)
 39. Çokça lanet etmek,     (Tirmizi:2042)
 40. Emire (Yöneticiye) ve ahde vefasızlık etmek,   (İsra Suresi:34,Müslim:1851)
 41. Kahin ve müneccimi tasdik etmek,   (Müslim:71)
 42. Kadının kocasına karşı geçimsiz davranması,   (Nisa Suresi:34,Müslim:1436)
 43. Akrabayı ziyareti kesmek,   (Müslim:2557)
 44. Elbiselere, duvarlara ve benzeri yerlere canlı resmi yapmak,   (Müslim:2110)
 45. Koğuculuk yapmak,   (Kalem Suresi:10-11)
 46. Musibet esnasında bağırıp çağırma ve dövünmek,  (Müslim:67)
 47. Soyu kötülemek,   (Müslim:67)
 48. İnsanlara karşı çıkmak taşkınlık etmek,   ( Müslim:2865/64)
 49. Müslüman Emir’e karşı çıkmak ve büyük günah sahibini tekfir etmek,   (Müslim:60,1066)
 50. Müslümanlara eziyet etmek ve sövmek,    (Ahzap Suresi:58)
 51. Allah’ın evliyalarına eziyet ve düşmanlık etmek,   (Buhârî:6502)
 52. Erkeklerin izarı (pantolonun boyunu) kibirlenerek uzatması,   (Müslim:2087)
 53. Erkeklerin ipek giyinmesi ve altın takınması,   (Müslim:2068)
 54. Kölenin kaçması,   (Müslim:70)
 55. Allah’tan başkası adına kurban kesmek,    (Müslim:1978)
 56. Arazi ve tarlanın hudutlarını değiştirmek,   (Müslim:1978)
 57. Sahabenin büyüklerine sövmek,   (Müslim:2541)
 58. Ensar’ın hepsine sövmek,    (Müslim:74)
 59. Sapıklığa davet ve kötü çığır açmak,  (Müslim:2674)
 60. Saça saç ekletmek (Peruk takmak), Dişlerin arasını ayırmak, kaşlarını almak ve dövme yaptırmak, (Müslim:2125)
 61. Müslüman’ın kardeşine demir parçası/silah doğrultması,   (Müslim:2616)
 62. Babanın başka birisi olduğunu iddia etmek,    (Müslim:63)
 63. Uğursuzluğa inanmak,   (Ebu Davut:3910)
 64. Altın ve gümüş kaptan içmek,   (Müslim:2067)
 65. Çekişmek, münakaşa etmek ve şiddetli tartışmak,   (Bakara Suresi:204)
 66. Köleyi burmak veya uzvunu kesmek ve zulmetmek,   (Nisa Suresi:119)
 67. Ölçü ve tartıyı eksik yapmak,     (Mutaffifin Suresi:1-6)
 68. Allah’ın azabından emin olmak,   (Araf Suresi:99)
 69. Allah’ın rahmetinden ümit kesmek,   (Zümer Suresi:53)
 70. İyilik edenin ihsanına nankörlük etmek,  (Ebu Davut:4811)
 71. Suyun fazlasını başkasına vermeyip engel olmak,   (Müslim:108)
 72. Hayvanların yüzünü damgalamak,    (Müslim:2117) 
 73. Kumar oynamak,    (Maide Suresi:90-91)
 74. Haram belde’de (Mekke, Medine) taşkınlık etmek,    (Hac Suresi:25)
 75. Cuma namazını terk etmek, (Müslim:652)
 76. Müslümanların ayıbını araştırmak. (Ebu Davut:4880)

   NOT: Bu yazı; İmam Zehebi (Rh.a.)’nın “Büyük Günahlar” adlı kitabını ihtisar yapan Dr. Ahmed bin Osman El Mezid’in kitabından iktibas edilmiştir.

                    سبحانك اللهم و بحمدك أشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك      

Leave a Reply