DUA ADABI

 1. Allah’a ihlasla dua edilmeli,
 2. Duadan önce abdest alınması müstehaptır.[1]
 3. Kıbleye dönülmesi müstehaptır.[2]
 4. Eller açıp kaldırılmalı,[3]
 5. Duaya Allah’a hamdetme, O’nu övme, Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ye salat okuma ile başlanmalı ve dua bunlarla bitirilmeli,[4]
 6. Allah’tan en güzel isimleri ve sıfatları ile (özellikle de İsm-i A’zamı ile) istenmeli,[5]
 7. Salih amellerle tevessül edilmeli (duadan önce salih amel yapılmalı),[6]
 8. Allah’ın huzurunda günahlar itiraf edilerek tevbe izhar edilmeli ve Allah’a olan muhtaçlık dile getirilmeli,
 9. Nimetleri itiraf edilip Allah’a şükredilmeli,
 10. Duaların kabul edildiği faziletli vakitler gözetilmeli,
 11. Bize Kur’an ve sünnetten ulaşan dualarla dua edilmesi müstehaptır.
 12. Dua kesin ifadelerle yapılmalı,[7]
 13. Kabul edileceğine kesin inanılarak yapılmalı,[8]
 14. Duada ısrarcı olunmalı, usanmaksızın devamlı yapılmalı,[9]
 15. ‘Dua ettim de kabul olmadı.’ vb. ifadelerle aceleci davranılmamalı,[10]
 16. Özlü yani kısa ama çok anlam yüklü dualarla dua edilmeli,[11]
 17. Dua hazır bir kalple, gafil olmaksızın yapılmalı,[12]
 18. Dua; edeple, zilletle ve huşuyla yapılmalı,
 19. Yüksek olmayan kısık bir sesle yapılmalı,[13]
 20. Ümit ederek ve Allah’tan korkularak yapılmalı,[14]
 21. Kişi duaya kendinden başlamalı, sonra başkalarına dua edilmeli,[15]
 22. Duada secîli, kafiyeli kullanımlardan kaçınılmalı,[16]
 23. Hem rahatlık ve hem de sıkıntı anlarında çokça dua edilmeli,[17]
 24. Yalnızca Allah’a dua edilmeli, başkasına dua edilmemeli ve bid’at tevessül şekillerinden sakınılmalı,[18]
 25. Aile fertlerinin, malın ve kendi nefsinin aleyhine beddua edilmemeli,[19]
 26. Duada aşırıya gidilmemeli,[20]
 27. Duanın kabul edilmesi için yiyecek, içecek ve giyeceğin helal olmasına dikkat edilmeli,[21]
 28. Günah işlemeye ve akrabayla ilişkileri kesmeye dair dua edilmemeli,[22]
 29. Emr-i bi’l-ma’ruf ve nehy-i ani’l-münker yapmaya devam edilmeli,[23]
 30. Günahların hepsinden uzak durmaya özen gösterilmelidir.

  Duanın Kabul Edildiği Vakit, Hal ve Mekanlar

  1. Kadir Gecesi yapılan dua,

  1. Gecenin ikinci yarısı yapılan dua,[1]
  2. Farz namazın arkasından yapılan dua,[2]
  3. Ezan ile kamet arasında yapılan dua,[3]
  4. Gecenin son üçte birlik bölümünde yapılan dua,[4]
  5. Farz namaz için nida edildiğinde yapılan dua,
  6. Yağmur yağdığı anda yapılan dua,[5]
  7. Allah yolunda cihat ederken düşmanla karşılaşıldığında yapılan dua,[6]
  8. Cuma günü ikindi vaktinin girmesi ile güneşin batması arasında yapılan dua,[7]
  9. Zemzem suyu içme anında sadık niyetle yapılan dua,
  10. Secde anında yapılan dua,[8]
  11. Gece uykudan uyanıldığında sünnetle sabit olan duanın yapılması,[9]
  12. Abdestli olarak uyuyup, sonra gece uyandığında yapılan dua,[10]
  13. لا إلَهَ إلَّا أنْتَ سُبْحَانَكَ إنِّي كُنْتُ مِنَ الظّالِمِينَ zikriyle beraber yapılan dua,[11]
  14. Ölünün vefatının ardından insanların yaptığı dua,
  15. Namazın son teşehhüdünde salli-barik duasından sonra yapılan dua,[12]
  16. Allah’ın, kendisiyle dua edildiğinde icabet ettiği, onunla istendiğinde verdiği ismi a’zamıyla dua edilmesi,[13]
  17. Müslümanın Müslüman kardeşinin gıyabında yaptığı dua,[14]
  18. Arafe Günü Arafat’taki vakfe halinde yapılan dua,[15]
  19. Müslümanların zikir meclislerinde toplandıklarında yaptıkları dua,
  20. Musibet anında إِناَّ لِلَّهِ وَ إِناَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَ أَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا zikriyle yapılan dua,[16]
  21. Kalbin Allah’a yöneldiği ve ihlasın kuvvetli olduğu durumlarda yapılan dua,
  22. Mazlumun, zalime yaptığı beddua,[17]
  23. Babanın evladına yaptığı dua ve beddua,[18]
  24. Yolcunun yaptığı dua,[19]
  25. Oruçlunun iftar edene kadar yaptığı dua,[20]
  26. Oruçlunun iftar anında yaptığı dua,[21]
  27. Zorda/darda kalanın yaptığı dua,
  28. İyilik yapan evladın ana-babasına yaptığı dua,
  29. Abdestten sonra sünnette varid olan duaları yapmak,[22]
  30. Hacda küçük cemreyi ve orta cemreyi taşladıktan sonra yapılan dua,
  31. Ka’be’ye giren ve Beyt’ten bir parça olan Hicr-i İsmail’de namaz kılan kimsenin yaptığı dua,
  32. Hacda Safa Tepesi üzerinde yapılan dua,
  33. Hacda Merve Tepesi üzerinde yapılan dua,
  34. Hacda Meş’ari’l-Haram’da yapılan dua.

  [1] Tirmizî 3728, 3812

  [2] Tirmizî 3728, 3812

  [3] Tirmizî 3826-3827

  [4] Buhârî 6258, Tirmizî 3727

  [5] Taberani Mu’cemu’l-Kebir 8/170, Beyhaki 6252

  [6] Taberani Mu’cemu’l-Kebir 8/170, Beyhaki 6252

  [7] Buhârî 6338

  [8] Müslim 479/207, 482/215

  [9] Tirmizî 3636, İbni Mace 3878

  [10] İbni Mace 3881, Ebu Davud 5042

  [11] Tirmizî 3734

  [12] Tayalisi 304, Nasâî Sünenü’l-Kübra 749

  [13] Ebu Davud 1493-1495, İbni Mace 3855-3858

  [14] Müslim 2733/88, Ebu Davud 1534-1535, İbni Mace 2895

  [15] Tirmizî 3817

  [16] Müslim 918/3

  [17] Tirmizî 3671

  [18] Tirmizî 3671, İbni Mace 3862

  [19] Tirmizî 3671

  [20] İbni Mace 1752, Beyhakî 6185

  [21] Tirmizî 3830

  [22] Müslim 234/17, Ebu Davud 169, Tirmizî 55, Nesâî 148

[1] Buhârî 6323, Müslim 2498/165, Tirmizî 3811

[2] Buhârî 6295

[3] Buhârî 6323, Müslim 2498/165, Ebu Davud 1486-1489, Tirmizî 3789

[4] Tirmizî 3706,3708, Ebu Davud 1481

[5] Ebu Davud 1493-1495, İbni Mace 3855-3858

[6] Buhârî 3280, Müslim 2743/100

[7] Buhârî 6271, Müslim 2675/9

[8] Tirmizî 3707

[9] Buhârî 6330

[10] Buhârî 6272, Müslim 2735/90

[11] Ebu Davud 1482

[12] Tirmizî 3707

[13] Buhârî 6262, Tirmizî 3690

[14] A’raf 205, Secde 16

[15] Tirmizî 3607

[16] Buhârî 6270

[17] Tirmizî 3604

[18] Ahmed 1/293, Tirmizî 2635

[19] Ahmed 5/329

[20] Ebu Davud 1480, İbni Mace 3864

[21] Müslim 1015/65

[22] Tirmizî 3603, 3806, 3839

[23] İbni Mace 4004, Ahmed 5/388,

Leave a Reply