بِسْمِ اللهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ

 1. Namazlarına dikkat et, sakın geciktirme. İlk vaktinde ve cemaatle kılmayı terk etme. Özellikle sabah ve yatsı namazlarına dikkat et.
 2. Yakınlarına ve tüm insanlara namazın gerekliliğini, terk etmenin cezasını anlat. Çünkü bu, hanif dinin en önemli rüknüdür.
 3. Çocuklarına yedi yaşlarından itibaren namazı emret. On yaşına geldiklerinde kılmamakta ısrar ederlerse onları hafifçe döv. Bu konuda gevşek davranma, günahkar olursun.
 4. Namazda tadil-i erkana çok dikkat et. Rükuyu, secdeyi ve iki secde arasındaki oturmayı tam yap, rüku ve secdedeki tesbihleri ihmal etme.
 5. Cemaatle namazda safların düzgünlüğüne, boşluk kalmamasına dikkat et. Kimseye zarar vermeksizin ilk safta olmaya gayret et. Mescitte insanların üzerinden atlama, bunu yapmak günahtır. Namaz kılanın önünden geçme. Namaz kılarken, eğer insanların geçeceği bir yerdeysen önüne sütre koy.
 6. Cuma namazına erkenden git. Ezandan sonraya kalma, günaha girersin. Cuma günleri, yaz-kış gusül abdesti alma sünnetini uygula. Her hafta temizlen, uzadıkça tırnakla-rını kes. İslam temizdir. Cuma namazına giderken güzel elbiselerini giy ve güzel koku sür.
 7. Hutbe esnasında konuşma, bu yasaklanmıştır ve Cuma namazının sevabını giderir.
 8. Cuma günleri Kehf Sûresi’ni oku. Sünnet olan herkesin kendi başına sessizce okumasıdır, mescitlerde ya da topluca sesli olarak okunması değil. Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ye bolca salat ve selam oku.
 9. İlimle meşgul ol, ilim meclislerinde bulun. Buralar cennet bahçeleridir.
 10. Allah’ın anılmadığı topluluklarda bulunmaktan kaçın.
 11. İnsanlarla birlikte oturduğun bir meclisten kalktığında şöyle de:

سُبْحاَنَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ اِلهَ اِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ (Subhanekellahümme ve bihamdike eşhedü ella ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk.) “Allah’ım! Seni hamd ile tesbih ederim, Senden başka ilah olmadığına şahitlik ederim, affını ve mağfiretini dilerim.’’

 1. Allah’ın anılmadığı çarşı vb. yerlerde Allah’ı zikret.
 2. Uyumadan önce ve uyanınca yapılan sünnetteki dua ve tesbihleri ihmal etme.
 3. Namazlardan sonra sünnette bulunan tesbihleri ihmal etme.
 4. Sünnette geçen şekliyle ezana icabet et. Seni bundan başka bir söz, iş veya başka bir ibadet alıkoymasın.
 5. Ezanın arkasından içinden Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ye salat et ve sünnet olan ezan duasını oku. Ezandan sonra zaruri bir durum hariç mescitten çıkma. Ezan ve kamet arasında kendin ve Müslümanlar için dua et.
 6. Sünnet namazlara, namazdan önceki ve sonraki müekked olan ve olmayan sünnetlere dikkat et. Nafilelerin bir kısmını evde kıl. Kuşluk namazını en az iki, en çok oniki rekat olarak kıl.
 7. Her önemli işin için istihare namazı kıl ve sünnetteki duasını et.
 8. Her abdestte ve namazdan önce dişlerini misvakla, bu sünnettendir.
 9. Gücün yettiğince ibadete vakit ayır ve itaatle Allah’a yönel.
 10. Özellikle fesadın yaygın olduğu günümüzde salih amellerini çoğalt.
 11. Salih amelleri düzenli yap. Çünkü Allah’ın en sevdiği, az da olsa düzenli yapılan ameldir.
 12. Gece namazlarını ihmal etme, aileni ve çocuklarını da uyandır. Abdestli yat, Allah’ı anarak ve gece namazına kalkmak niyetiyle uyu. Dünyaya meyletmeden, çok yiyip içmeden, öğleyin kaylule (öğle uykusu) yaparak gece namazı için güç al.
 13. Geceleri ve özellikle seher vakti istiğfar et. Günahtan tevbe etmek için acele et, kötülüğün hemen arkasından iyilik işle ki onu yok etsin. Bunları ileriye ertelemekten sakın. Tevbeni; yaptığın şeyden dolayı pişmanlık duyma, bir daha yapmamaya azmetme, çok istiğfar etmek, daha önce kaçırdığın oruç, zekat vb. ibadetleri yerine getirmek ve şu an üzerine gerekli olan görevlerini yapmakla pekiştir.
 14. Allah’ı anmayı, tesbihi Peygamber’in sünnetine uygun şekilde çokça yap. Bu konuda bid’atçılar seni aldatmasın.
 15. Allah dışında, kabirdeki ölü vs.’den istekte bulunma, bu şirktir.
 16. Muska, nazar boncuğu vb. koruyucu olduğu sanılan şeyler takma, Peygamber’in sünnetine uygun rukye (ayetler ve sahih sünnetteki duaları okuyup Allah’a sığınarak koruma ve tedavi) dışında bir şeye tevessül etme.
 17. Sakın falcı ve medyumlara gitme, onları doğrulama, bu şirktir.
 18. Bir şeyden uğursuzluk geleceğine inanma, Allah’tan başkasının etkisinin bulunacağını düşünme.
 19. Duaya hamd ve salat ile başla ve bunlarla bitir. Müslüman kardeşlerin için duada bulun. Allah’a gafil bir kalple değil, huşu içinde hazır bir kalple dua et.
 20. Her zaman Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ye salat ve selam oku.
 21. Secdelerinde, namazların sonunda (teşehhüdden sonra) ve gecenin son kısmında Allah’a dua et.
 22. Dinin, dünyan ve ahiretin için Allah’tan af ve afiyet iste, kendin ailen ve işin aleyhine dua etme.
 23. Allah hakkındaki zannını hüsnü zan kıl, ‘Duam kabul olmadı.’ deme, işini O’na teslim et.
 24. Sünnette bulunan dualar en efdalidir, bunlarla dua et.
 25. Sabah namazından güneş doğuncaya kadar dünyevi söz konuşma, güneş doğduktan sonra iki rekat namaz kıl. Sabah ve ikindi namazlarından sonra namaz kıldığın yerde otur.
 26. Boş vakitlerinde mescitte itikafa gir. Allah’a taatle meşgul ol.
 27. Mescit bulunmayan bölgelerde mescit bina edilmesine yardım et, her yönden destek ol, mescitlere saygılı ol. Sağ ayağınla gir, temiz tut, gereksiz konuşma ve sol ayağınla çık. Mescide gideceğin zaman kötü kokulu şeyler yeme.
 28. Dünyaya değil ahirete rağbet et. Dünyadan sana yetecek olanın dışında bir şey alma. Dünyaya önem verme, fakirlikten korkma. Bu salihlerin şiarıdır.
 29. Allah’ın sana ayırdığı rızkına razı ol, memnuniyetsizlik gösterme. İnsanların elindekine umut bağlama, zengin olursun.
 30. Din konusunda senden aşağıdakilere değil yukarıdakilere bak. Dünya konusunda ise senden yukarıdakilere değil aşağıdakilere bak.
 31. Helal olana talip ol. Çalıntı bir şeyi kullanma, yeme. Helal olanı ye ki, duana icabet edilsin. Arı gibi yediği de çıkardığı da temiz olanlardan ol.
 32. Helal olanı, kendinle haram arasında engel kıl.
 33. Söz verdiğinde yerine getir, kimseyi aldatma.
 34. Emin (güvenilir) ol. Emin olmayanın dini yoktur.
 35. Allah’tan çok korkanlardan ol, O’na karşı cüretkâr olma.
 36. Allah’ın affını ve rahmetini ümit et, O’nun hakkında hüsnü zanda bulun.
 37. Musibet anında sabreden, rahatlık anında şükreden ol. Musibete sabırsızlık gösterme, elinden giden bir dünyalığa üzülme.
 38. Muttakilerden (sakınanlardan) ol, mütekebbirlerden (büyüklenenlerden) olma.
 39. Allah için Müslümanları sev, Allah da seni sevsin.
 40. Hastaları ziyaret et, onlarla ilgilen, onlar için dua et.
 41. Bir Müslümana korku ve eziyet verme.
 42. İnsanların arasını düzelt.
 43. Birisi senden özür dilediğinde bunu kabul et, hatta o özür dilemeden onu affet.
 44. Kimseye kötü lakap takma, bilakis onu en sevdiği isimle çağır.
 45. Sakın insanlar arasında söz taşıyıcılığı yapma.
 46. Sakın gıybet etme.
 47. Kimseyi kötüleyip ayıplama. Kimseyi küçümseme, insanların birbirine üstünlüğü takva iledir. Ameller ise son duruma göre değerlendirilir. Mütevazi ol, kimseye karşı böbürlenme. Kendini ve amelini beğenenlerden olma.
 48. Kendini övme, kendinde olmayan şeyi iddia etme.
 49. Ya hayırlı şey konuş ya da sus. Konuşulması caiz olmayan şeyleri de dinleme. Konuşulması ve dinlenilmesi caiz olmayan şeyleri yazma. Dilini koru. Seni ilgilendirmeyen şeyi konuşma.
 50. Allah’tan başka hiçbir şey üzerine yemin etme, doğru bile olsa çok yemin etme.
 51. İnsanlar hakkında hüsnü zanda bulun.
 52. Kalbi selim olanlardan ol, hasetçi olma.
 53. Kafir, bid’atçı ya da fasık kimseye ‘beyefendi’ gibi saygı bildiren ifadeler kullanma.
 54. Doğru ol, yalan söyleme, yalan günahların en büyüğüdür. İkiyüzlü olma.
 55. Yoldan eziyet verici şeyleri kaldır, gider. Yol üzerinde oturma. Kahvehane, sinema gibi fitne ortamlarına gitme.
 56. İnsan ve hayvan sureti (resmi) çizme. Bu, kıyamette azap sebebidir. Evine canlı (insan ve hayvan) resmi asma, şekillerini bulundurma.
 57. İnsanı oyalayan, vakit kaybettiren oyunları oynama. Bugünkü bilgisayar ve atari oyunlarının çoğu bu kısımdandır.
 58. Şarkı vb. dinleme, bunlar fasıkların işleridir. Müzik, müzik aletlerini dinleme ve kullanma.
 59. Güvercin uçurma vb. şeylerle ilgilenme. Bülbül vb. kuşları kafeslere hapsetme. Avcılık, çobanlık ve bekçilik amacı dışında köpek besleme.
 60. Yüz üstü uyuma. Etrafında koruması bulunmayan çatı vb. yerlerde uyuma.
 61. Esneme esnasında ağzını sağ elinin tersiyle ört, ses çıkarma. Aksırma ve geğirme esnasında da böyle yap.
 62. Aksıran kişi ألْحَمْدُ لِلَّهِ (elhamdü lillah) derse يَرْحَمُكَ اللهُ (yerhamukellah) de. Aksıran kişi de يَهْدِيكُمُ اللهُ وَ يُصْلِحُ بَالَكُمْ (yehdîkumullahu ve yuslihu balekum) desin.
 63. Sakal bırak, akılsızların sözüne kanma.
 64. Hastalandığında tedavi ol. Hastalığı veren şifasını da vermiştir.
 65. Vasiyetin hazır olsun, onu yazmaksızın bir gece bile geceleme.
 66. Ölmeden önce ölüme hazırlan. Zevkleri, hazları yok edeni (ölümü) çokça hatırla.
 67. Cenaze namazlarına ve teşyiine katıl. Mezarlıkları sünnete uygun şekilde ziyaret et ve ibret al. Cenaze sahiplerine (yemek yaparak vb. şekilde) bu zor günlerinde yardımcı ol.
 68. Kabirlerin üzerine oturma ve oturulmasını engelle. Kabirleri süsleyip inşa etme.
 69. Ölüye rahmet dile, iyiliklerini an. Ölüye ağıt yakmaktan sakın ve sakındır. Kadınları, eşleri dışındakiler için matem tutmaktan sakındır.
 70. Zalimlerin kabirlerine ve diyarlarına, onların başlarına gelenlerden gafil bir şekilde uğrama.
 71. Ölümden sonraya kötü, insanları günaha sevk eden bir şey bırakma, sevabı devam edecek salih ameller bırakmaya çalış.
 72. Allah’tan cenneti iste, cehennemden O’na sığın.
 73. Allah’ın dinini, şeriatını uygulayan kimselerle tanış ve arkadaşlık et, fasıklarla birlikte olma, onlara kulak verme.
 74. Bugünün işini yarına bırakma.

Allahu a’lem, ve’s-salatu ve’s-selamu alâ Rasûlina Muhammed ve’l-hamdu lillahi Rabbi’l-alemîn.

Leave a Reply