Hadis - Sünnet

20Tem 2016

*Müslüman namaz kılacağı zaman, kıble (Mekke’de bulunan Kabe) ye döner, (اللهُ أَكْبَرُ) (Allahu Ekber) “Allah en büyüktür” der. Bunlar olmazsa namazın olmayacağı şartlardandır. Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: “Namaz kılmak istediğinde, abdest azalarını güzelce yıka, sonra kıbleye dön ve tekbir getir (Allahu Ekber de). (Buhârî ve Müslim) Bunu diliyle söyleyip, sesini yükseltmesi gerekmez. […]

20Tem 2016

بِسْمِ اللهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ * Künyesi Ebu’l-Kasım, adı Muhammed b. Abdullah’tır. Nesebi (soy kütüğü) ise şöyledir: İbni Abdullah b. Abdulmuttalib b. Haşim b. Abdi Menaf b. Kusay b. Kilab b. Mürre b. Ka’b b. Lüey b. Galib b. Fihr b. Malik b. Nadr b. Kinane b. Huzeyme b. Müdrike […]

20Tem 2016

بِسْمِ اللهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَ بَعْدُ RASÛLULLAH (SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM) E İTAAT İLE İLGİLİ HADİSLER (1) Ebû Hureyre (radiyallahu anh) dan; Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)  şöyle buyurdu: “ Her kim bana itaat ederse Allah’a itaat etmiş olur ve her kim de bana isyan ederse Allah’a isyan etmiş olur.” […]

20Tem 2016

  Kâ’b b. Malik dedi ki: Tebuk gazvesi müstesna, Rasûlullah (sav)’in katıldığı hiçbir gazveden geri kalmadım. Şu kadar var ki, ben Bedir gazvesinden de geri kalmış idim. Ama Nebi o gazada kendisinden geri kalan hiçbir kimseye serzenişte bulunmadı. Çünkü Rasûlullah (sav) ve Müslümanlar Kureyş’in kervanını ele geçirmek kastıyla çıkmışlardı. Nihayet Allah, onları ve düşmanlarını (önceden) […]

20Tem 2016

İsa (a.s.)’ın kıyametten önce inmesi. Deccal ve Cessase hadisi. Musa (a.s.)’ın ölüm meleği ile konuşması Şeytanın İsa ve Meryem (a.s.)’a dokunamaması. Allah Resulü’nün büyülenmesi ile ilgili hadis. Hz.Peygamberin göğsünün yarılması ve kalbinin yıkanması ile ilgili hadis. Hz. Peygamberin Şeytanının Müslüman olması. Miraç hadisi. Sineğin kaba düşmesi hadisi. Kader ile ilgili bir hadis. Cennet ile cehennem […]

30Kas 2015

İDDİALAR: Ebu Hureyre geç Müslüman olduğundan dolayı bir çok hadislerini Hz. Peygamberden işitmemiştir. Bilakis sahabe ve tabiinden almıştır. Sahabenin mürselleri ise hüccet değildir. Karın tokluğuna Hz. Peygamberin yanında bulunduğunu bilakis kendisi itiraf etmiştir. Dolayısıyla Hz. Peygamberle sohbetinde ihlaslı olmamıştır. Büyük sahabeler onu cerh etmiş, rivayetlerinden de şikayetçi olmuşlardır. Hatta Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. […]

28Kas 2015

Müçtehit âlimlerin bu konuyla ilgili görüşlerinden ulaşabildiklerimizi veya bir bölümünü aktarmamız faydalı olacaktır. Belki bu görüşler, onları hatta daha alt seviyede olanları körü körüne taklit eden[1] ve onların mezheplerine ve görüşlerine gökten inmiş açık hüküm ve delil gibi sarılan insanlara bir nasihat ve uyarı olur. Allahu Teâlâ şöyle buyurmaktadır: “Rabbinizden size indirilene uyun. O’nu bırakıp […]